Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden og referat 7. marts 2024

 

Dagsorden og referat 7. marts 2024

DAGSORDEN REFERAT         
1 - Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 - Provstiskyen.

Gennemgang af af provstiskyens analyser

Fremlagt og drøftet

3 - Løgumkloster MR: Revideret rådgiveraftale. 

Løgumkloster Menighedsråd sender revideret rådgiveraftale til godkendelse af Provstiudvalget.

Udsat til næste møde

4 - Emmerlev MR: gangbro - rådgiveraftale til gennemsyn

Emmerlev MR fremsender rådgiveraftale til gangbro-projekt til godkendelse.

Udsat til næste møde

5 - Kravsspecifikation til beslutningsgrundlag i forbindelse med MR-ansøgninger, er involverer økonomiske beslutninger

Udsat til næste møde

6 - Løgumkloster MR: Kølerum

Løgumkloster MR sender ansøgning om forbedring af kapel og kølekapacitet.

Projektet godkendes til en pris på 360.312,50 kr. inkl. moms. 

Løgumkloster Menighedsråd vejledes af Provstiet med henblik på 

sagens videre gang.

7 - Vísby MR: Udskiftning af stråtag

Visby MR sender ansøgning om udskiftning af stråtag på præstegården.

Godkendes og fremsendes til Stift.

8 - Nyt fra Provstiet

Det kommende MR-valg.

Provstikontoret tilbyder at forestå en fælles annonce  i forbindelse med MR-valg.

9 - Eventuelt Div. drøftet
   
   
   
   
   
   

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519