Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden og referat 4. april 2024

 

Provstiudvalgsmøde 4. april 2024 - d. 04-04-2024 kl. 14:30 til 17:00

Deltagere: Bjarne Friis Pedersen, Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Eva Renate Melanie Osterholz, Marianne Kammer Simonsen, Søren Mikkelsen Clausen, Christina Rygaard Kristiansen

 

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 - Den foreløbige rammeudmelding

Godkendt

3 - Løgumkloster MR: Revideret rådgiveraftale

til godkendelse af Provstiudvalget

Løgumkloster Menighedsråd sender revideret rådgiveraftale til godkendelse af Provstiudvalget.

Godkendt

4 - Emmerlev MR: gangbro - rådgiveraftale til gennemsyn

Emmerlev MR fremsender rådgiveraftale til gangbroprojekt til godkendelse

Godkendt

5 - Kravsspecifikation til beslutningsgrundlag

i forbindelse med MR-ansøgninger, der involverer økonomiske beslutninger

Godkendt

6 - Løgumkloster MR: ansøgning om midler fra reserven til lydanlæg

Løgumkloster Menighedsråd søger om midler i reserven til nyt lydanlæg på 40.400 kr. eks. moms.

Provstiudvalget godkender kr. 34.600 eks.moms til installering af ny software til lydanlæg.

Fraset menighedsrådets indsendte ansøgning er serviceaftalen under pkt. D i det fremsendte tilbud fra Scantone omfattende 5.800 kr. eks. moms

7. Abild MR søger om midler af reserven til istandsættelse af præstebolig.

Arkitekttilbuddet godkendes til et overslag på 935.000 kr. eks. moms. Midlerne tildeles fra reserven.

Ansøgning om hegn behandles på næste møde.

8 - Skærbæk MR ansøgning om midler til sognegård og til skimmelrenovering af præstegård

Skærbæk MR søger Provstiudvalget om godkendelse af følgende:

20.000 kr. til dispositionsforslag til sognegården. Midlerne ønskes overført fra posten

i anlægsbudget til lys på kirkegården. 50.000 kr. til skimmlbehandling af præstegården.

Midlerne søges i reserven

Ansøgningen godkendes med:

120.000 kr. til sognegården fra posten i anlægsbudget til lys på kirkegården.

50.000 kr. til skimmlbehandling af præstegården fra reserven.

9 - Hostrup MR: ansøgning om andel i reserven på 100.000 kr.

til kalkning af kirke, kapel og kirkkro

Provstiudvalgets endelige afgørelse afventer, at menighedsrådet fremsender to tilbud.

10 - Abild MR: ansøgning om opsætning af flagstang på kirkegården

Abild MR har hidtil anvendt præstens flagstang til kirken.

I forbindelse med ansættelse af ny præst har menighedsrådet

besluttet at opsætte flagstang på kirkegården. Forventet pris: 8.448 kr.

Projektet godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet anvender de overførte anlægsmidler på 6.859 kr.

og dækker de resterende udgifter af egne midler.

11 - Nyt fra Provstiet

Højer og Daler sogne søger om

sognesammenlægning. Sidste frist var 1. april.

 
12 - Eventuelt Intet

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519