Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden og referat 2. maj 2024

 

Dagsorden og referat PU-møde 2. maj 2024

Provstiudvalgsmøde 2. maj 2024 - d. 02-05-2024 kl. 14:30 til 17:0

 

1 - Godkendelse af dagsorden

 Godkendt                                                                                                                                                                       

2 - Kvartalsrapport 1. kvartal 2024 for PU-kassen til godkendelse

Provstiudvalget forelægges kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 for PU-kassen.

Godkendt

3 - Foreløbigt budget 2025 for PU-kassen

Foreløbigt budget for Provstiudvalgskassen for 2025 fremlægges til godkendelse.

 

Godkendt

4 - Toftlund-Tirslund MR: Ansøgning om flytning af den forreste kirkebænk og afmontering af varmelegeme

Toftlund-Tirslund søger via byggesagsmodulet om tilladelse til omrokering af kirkebænke i Toflund Kirke.

Godkendes og videresendes med anbefaling til Stift.

5 - Visby MR: ansøgning om midler i reserven på 50.000 kr. til stråtag præstegården

Visby MR søger om 50.000 kr. fra reserven til udbedring af stråtag på præstegården.

Godkendt

6 - Møgeltønder MR: ansøgning om kirkegårdslamper

Møgeltønder MR sender via byggesagsmodulet ansøgning om opstilling af to lamper - en ved hver af kirkens to indgange.

Ansøgningen godkendes og fremsendes med anbefaling til Stift.

7 - Højst MR: ansøgning om godkendelse af lodsejeraftale - arealafståelse til Tønder Kommune - genslyngning af Arnå

Ansøgningen godkendes.

8 - Emmerlev MR: Istandsættelse af tårnluger og murværk

Emmerlev MR fremsender ansøgning via byggesagsmodulet om istandsættelse af hængsler ved tårnluger og af murværket omkring tårnlugerne

Ansøgningen godkendes og fremsendes med anbefaling til Stift til videre foranstaltning.

Menighedsrådet henvises til at sætte ansøgning om midler til projektet på anlægsønsker for budget 2025.

9 - Emmerlev MR: ansøgning om godkendelse af jordfordeling

Emmerlev MR søger Tønder Provstiudvalg om godkendelse af menighedsrådets beslutning om at tiltræde en jordfordelingsaftale.

Godkendt

10 - Bedsted MR: Ansøgning om nyt varmeanlæg, renovering af kirkebænke og ny farvesætning

Bedsted MR fremsender ansøgning via byggesagsmodulet om nyt varmeanlæg, renovering af kirkebænke og opgradering af farvesætning.

Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.

11 - Bedsted MR: ansøgning om overførsel af driftsoverskud til projekt varmeanlæg

Bedsted Menighedsråd søger om overførsel i overskud på driften på 227.000 kr. fra 2023 til projekt varmeanlæg.

Ansøgningen godkendes.

12 - Løgumkloster MR: Hævning af gulv og omfugning

Løgumkloster fremsender ansøgning om fugning og hævning af gulv samt lovliggørelse af allerede foretaget kalkning i kapitelsalen via bygge- sagsmodulet.

Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.

Den i byggesagen inkluderede ansøgning om lovliggørelse af allerede foretaget kalkning af hvælv i kapitelsal imødekommes ikke.

13 - Løgumkloster MR: Ansøgning om modernisering af kapel

Løgumkloster MR fremsender ansøgning i byggesagsmodulet om modernisering af kapel.

Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.
14 - Tønder MR: Ansøgning om 90.000 kr. til opstilling af ladestander Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.
15 - Rømø MR: Ansøgning om 104.320 kr. til opstilling af ladestander Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.
16 - Agerskov MR: Ansøgning om 90.000 kr. til opstilling af ladestander Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.
17 - Visby MR: ansøgning godkendelse af tillæg til forpagtningskontrakt Godkendt
18 - Årligt ordinært syn: Emmerlev MR Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
19 - Årligt ordinært syn: Døstrup MR Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
20 - Årligt ordinært syn: Løgumkloster MR Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
21 - Årligt ordinært syn: Brøns-Vodder MR Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
22 - Årligt ordinært syn: Rømø MR Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
23 - Nyt fra Provstiet

Status på vakancerne. Kommende udgifter på præstegårdene. Udgifter: reserven må dække manglende indtægter fra husleje og varme.

Der ansættes vikar til 7-sogns pastorat.

24 - Eventuelt Intet.

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519