Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden og referat 18. januar 2024

 

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 - Fra Ribe Stift Tønder PU - godkendt kvartalsrapport pr. 30/9-2023

Svarbrev fra Ribe Stift på kvartalsrapport pr. 30.09.23 forelægges provstiudvalget til orientering.

 

Provstiudvalget er orienteret.

3 - Arrild MR: ansøgning om overførsel af midler til vand-varmepumpe og forsatsruder ialt 150.000 kr

Arrild MR ønsker at købe og installere ny varmepumpe og indsætte forsatsruder i konfirmandstuen.

Såfremt Arrild har et overskud, der ikke hidrører fra igangværende og planlagte anlægsprojekter, imødekommes ansøgningen om overførsel på 150.000 kr. fra budget 2023 til budget 2024 til det formål at købe varmepumpe til Arrild præstegård.

Arrild MR anbefales at søge Energipuljen til forsatsruder, når tilbuddene foreligger.

 

Provstiudvalget påskønner, at Arrild Menighedsråd vælger det tilbud, der er anbefalet af deres konsulent.

4 - Tønder MR: Byggesag - Kalkning af våbenhuset - 65.700 kr.

Tønder MR fremsender ansøgning via byggesagsmodulet om kalkning af våbenhuset. Projektet er budgetteret til 65.700 kr

Der er ved en fejl skrevet anlæg til drift.

Der skulle have stået til drift til anlæg.

 

Bjarne Friis Pedersen forlader lokalet.

 

Provstiudvalget bevilger, at der overføres 65.700 kr. fra drift til anlæg til det formål at kalke våbenhuset i Tønder Kristkirke.

Projektet fremsendes til Stift med anbefaling.

5 - Mjolden MR: Byggesag - renovering af alterbord

Mjolden genfremsender ansøgning via byggesagsmodulet om renovering af alterbord. Projektet er budgetteret til 291.110 kr.

 

Under forudsætning af, at menighedsrådet kan dække en ekstra udgift på 35.452 kr. af egne midler, godkendes projektet og fremsendes til Stift.

6 - Skærbæk MR: Henvendelse vedr. bygningsprojekter

Skærbæk MR har henvendt sig til provstiet, da menighedsrådet ønsker endnu et møde med provstiudvalget

med henblik på at fortsætte dialogen og idéudvekslingen vedrørende fremtidige planer for bygningsprojekter.

 

Provstiudvalget kontakter menighedsrådet på baggrund af det fremsendte projekt for at afholde dialogmøde.

7 - Hostrup MR: Opstilling af to elmaster på matrikel 50 - møde om erstatning

 

Provstiudvalget er orienteret.

8 - Branderup MR: anmodning om godkendelse af 2 forpagtningskontrakter

Branderup MR fremsender 2 stik. forpagtningskontrakter til godkendelse

 

Punktet udsættes til næste møde.

9 - Døstrup MR: Sikringsbesøg 2023

Døstrup Menighedsråd havde i 2023 besøg af Forsikringsenhedens konsulent.

Provstiudvalget fremlægges rapport fra besøget til orientering.

Provstiudvalget er orienteret.

10 - Abild MR: Fraflytningssyn - synsrapport - 2023

Der blev d. 19. december 2023 afhold fraflytningssyn i Abild Præstegård. Provstiudvalget fremlægges synsrapport til godkendelse.

Godkendt

11 - Nyt fra Provstiet

  • Orientering om Abild generelt - præstegård mm.
  • Orientering om HR
  • Orientering om menighedsrådsvalg
 

Stiftet tilbyder informationer om menighedsrådsvalg

HR-situationen er under afklaring

12 - Eventuelt

Intet til dette punkt

   

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519