Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden og referat 13. juni 2024

 

Provstiudvalgsmøde 13. juni 2024

Deltagere: Bjarne Friis Pedersen, Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Eva Renate Melanie Osterholz, Marianne Kammer Simonsen, Søren Mikkelsen Clausen, Christina, Simon Langeskov Jylov

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           
1. Godkendelse af dagsorden  

2 - Kvartalsrapporter: MR 1. kvartal

Menighedsrådenes kvartalsrapporter for 1. kvartal fremlægges til godkendelse af provstiudvalget

 

3 - Højst MR: godkendelse af erstatningsaftale mellem Hostrup MR og Energinet

I sin egenskab af forretningsførende enhed fremsender Højst MR på vegne af Hostrup MR underskrevet kontrakt om aftale om mast- og servituterstatning mellem Energinet Eltransmission A/S og Hostrup MR for opstilling af elmaster mm. på kirkens jord

 

4 - Agerskov MR: Ansøgning om omlægning af tag på kapel

Agerskov MR søger via byggesagsmodulet om tilladelse til omlægning af taget på kapellet.

Projektet er budgetteret til 499.962,44 kr.

 

5 - Agerskov MR: Ansøgning om elektronisk styring til det eksisterende varmeanlæg

Agerskov Menighedsråd søger provstiudvalget om tilladelse til at forsyne kirkens eksisterende varmeanlæg med elektronisk styring. Projektet er inklusive affugtere budgetteret til ialt 215.000 kr.

 

6 - Agerskov MR: ansøgning om finansieringsplan for vedligehold af tårn

Agerskov MR beder provstiudvalget om en finansieringsplan for vedligehold af kirkens tårn.

 

7 - Randerup MR: Nyt tag på våbenhuset

Randerup fremsender fornyet ansøgning via byggesagsmodulet om nyt tag på våbenhuset. Projektet er budgetteret til 77.375 kr

 

8 - Skærbæk MR: Ansøgning om renovering af facadedør

Skærbæk MR fremsender fornyet ansøgning via byggesagsmodulet om renovering af facadedør. Projektet er budgetteret til 207.500 kr.

 

9 - Skærbæk MR: Skitser til sognegård - ønske om tilbagemelding

Skærbæk MR fremsender skitser til sognegård med ønske om en udtalelse fra provstiudvalget. Dette seneste idéforslag antages at ville beløbe sig til mellem 10 og 11 mio. kr.

Om sagen

Provstiudvalget behandlede på mødet d. 22. februar 2024 Skærbæk MRs anmodning om en fastsættelse af et rammebeløb til sognegårdsprojektet. Dette beløb blev sat til 7 mio. inklusive ombygning af eksisterende bygningsmasse og tilbygning.

 

 10 - HR-samarbejde: Opdateret vedtægt for fælles personalekonsulener                                                                                                                                                       

Vedtægterne for det fælles HR-samarbejde har været til behandling i Land-, By- og Kirkeministeret

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

11 - Branderup MR: Ansøgning om frigivelse af bundne midler i Stift - 80.000 kr. til forbedring af af graverhus

Branderup MR søger provstiudvalget om tilladelse til frigivelse af bundne midler i Stift på i alt 80.000 kr

 
12 - Hostrup MR: anmodning om at få andel i reserven på 17.500 kr. til maling af vinduer og døre i Æ kirkkro  

13 - Ansøgning fra Orgelklubben til Tønder Provsti - 5.000 kr

Orgelklubben søger Tønder Provsti om 5.000 kr. i støtte til afholdelse af Sommerskolen 2024 i Løgumkloster.

 

14 - Døstrup MR: ansøgning om overførsel af 79.000 kr. fra budget 2023 til oprydning på kirkegården

 
15 - Døstrup MR : Ansøgning om 24.578 kr. midler fra reserven til udskiftning af defekt varmtvandsbeholder  
16 - Ubjerg MR: Ansøgning om 30.700 kr. til nyt skærmsystem  
17 - Personale: Lukket punkt  

18 - Abild MR: ansøgning om midler fra reserven til græsklipper

Abild MR søger om 32.493,75 kr. fra reserven til en ny græsklipper, da den gamle er udtjent.

 

19 - Abild MR: Ansøgning om midler fra reserven til terrasse og til hegn

Abild MR søger om midler i reserven: til anlæg af ny terrasse: 68.125 kr. til levering og montering af raftehegn: 20.5000 kr.

 

20 - Rejsby MR: Rådgiveraftale   

Rejsby MR fremsender rådgiveraftale for indvendige arbejder i kirken til godkendelse i provstiudvalget.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

21 - Rejsby MR: ansøgning om likviditetslån i reserven

Vi har i Rejsby fået et tilsagn på 834.750 kr.fra Kirkeistandsættelsesordningen til vores anlægsprojekt "Indvendig kalkning kirkebygning og restaurering af inventar".

 

22 - Brøns-Vodder MR: ansøgning om forlængelse af lejekontrakt

Brøns-Vodder MR beder provstiudvalget om en tilkendegivelse af provstiets holdning til, at menighedsrådet påtænker at forlænge den eksisterende forpagtningsaftale af jorden fra Vodder Præstegård (54 ha) til samme lejer med to år

 
23 - Årligt ordinært syn: Randerup MR - synsprotokol 2024  
24 - Årligt ordinært syn: Brede MR - synsprotokol 2024  
25 - Årligt ordinært syn: Visby MR - synsprotokoller 2024  
26 - Årligt ordinært syn: Tønder MR - synsprotokoller 2024  
27 - Årligt ordinært syn: Skærbæk MR - synsprotokoller 2024  
28 - Årligt ordinært syn: Abild MR - synsprotokoller 2024  
29 - Årligt ordinært syn: Hjerpsted MR - synsprotokol 2024  
30 - Visby MR: Udflytningssyn +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
31 - Toftlund-Tirslund MR: Ladestander  
32 - Døstrup MR: Ladestander  
33 - Brøns-Vodder MR: Ladestander  
34 - Branderup MR: Ladestander  
35 - Hostrup MR: Ladestander  
36 - Nr. Løgum MR: ladestander  
37 - Provstesyn - synsprotokol: Højst Kirke og Kirkegård 2024  
38 - Provstesyn - synsprotokol: Ubjerg Kirke og Kirkegård  
39 - Provstesyn - synsprotokol: Brøns Præstegård, Brøns Kirke og Kirkegård 2024  
40 - Provstesyn - synsprotokol: Vodder Kirke og Kirkegård 2024 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
41 - Provstesyn - synsprotokol: Hostrup Præstegård, Hostrup Kirke og Kirkegård  
42 - Provstesyn - synsprotokol: Randerup Kirke og Kirkegård  
43 - Provstesyn - synsprotokol: Nr. Løgum Præstegård, Nr. Løgum Kirke 2024  
44 - Nyt fra provstiet  
45 - Eventuelt  

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519