Direkte til indholdet
Gå til forsiden

14. april 2021

 

PU-referat 14. april 2021

PU-møde Tønder 14. april 2021 - d. 14-04-2021 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg
Afbud: Danny Kjeld Jensen
Afbud: Danny Jensen
Haakon Friedrichsen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 1.
Anne Marie Nielsen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 3.
Christina Rygaard Kristiansen og Bjarne Friis Pedersen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 6.
Helene Hansen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 9 ???
1 - Hostrup MR, Fjernelse af hække, kirkegården
Hostrup MR anmoder (mail af 10.03.2021) om
tilladelse til fjernelse af hække på Hostrup
kirkegård.
Sager:
Hostrup kirkegård - Fjernelse af hække - 2021 (2021 -
8505)
Bilag:
Fjernelse af hække på nordsiden af kirkegården,
Bilag 1 - Punkt 3 - underpunkt d
Fjernelse af de ansøgte hække godkendes.
2 - PU ønsker budget 2022 PUK
Sager:
Budget - PUK - 2022 (2021 - 9649)
Bilag:
Aktdokument
Ønske om kr. 10.000,- til påskehilsen fra provstiets
præster i dagspressen.

3 - Ballum MR, handicapsti, Ballum kirkegård
Ballum MR har (mail af 25.03.2021) indsendt
ansøgning om ændring af belægning/anlæggelse af
handicapvenlig sti på Ballum kirkegård. Projektet er
finansieret af Ballums legatmidler.

Sager:
Ballum MR - Kirkegård - Handicapsti (2021 - 9839)
Ballum MR - Kirkegård - Handicapsti (2021 - 9839)
Bilag:
Scan0703, Sti Ballum Kirke

Anlæggelse af handicapvenlig sti ved Ballum kirke
godkendes. Projektet er finansieret af Ballum MRs
egne legatmidler.
4 - Randerup MR, tillæg til forpagtningskontrakter
Randerup MR har (mail af 31.03.2021) indsendt 2
forlængelser af forpagtningskontrakter til
godkendelse.
Sager:
Forespørgsel - Randerup - Forpagtningskontrakter -
Allonge - 2020 (2020 - 24695)
Bilag:
Tillæg til Forpagtningskontrakterne i Randerup,
Forpagtningskontakt 2021, Claus Åge Dahlmannn,
Tillæg, Forpagtningskontrakt 2021 , Bo Jessen ,Tillæg
Forlængelserne godkendes. De fremsendes til
Randerup MR i underskrevet stand.
5 - Kvartalsrapport PUK 1. kvt.
Til godkendelse.
Den store indtægt skyldes feriepengepuljen.
Den lave udgift på formål 32 skyldes, at provstiet
endnu ikke har modtaget de kvartalsvise opkrævning
fra RAMS.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder provsti - PUK - 2021 (2021
- 10631)
Bilag:
Kvartalsrapport PUK 1. kvt.
Kvartalsrapporten for PUK, 1. kvt. 2021 godkendes.

6 - Tønder MR, udsættelse, årsregnskab 2020
Til efterretning.
Tønder MR anmoder (mail af 11.03.2021) om
udsættelse af MR-godkendelse og aflevering af
årsregnskabet 2020.
Dette er adm. godkendt med mail af 24.03.2021.
Sager:
Anmodning - Tønder MR - Udsættelse - Aflevering
regnskab 2020 (2021 - 8541)
Anmodning - Tønder MR - Udsættelse - Aflevering
regnskab 2020 (2021 - 8541)

Bilag:
Anmodning om udsættelse af godkendelse og
aflevering af årsregnskab 2020, Aktdokument

Taget til efterretning og godkendt.
7 - Rejsby MR, udsættelse, årsregnskab 2020
Til efterretning.
Rejsby MR anmoder (mail af 24.03.2021) om
udsættelse af MR-godkendelse og aflevering af
årsregnskabet 2020.
Dette er adm. godkendt med mail af 24.03.201.
Sager:
Anmodning - Rejsby MR - Udsættelse - Aflevering
regnskab 2020 (2021 - 9555)
Anmodning - Rejsby MR - Udsættelse - Aflevering
regnskab 2020 (2021 - 9555)
Bilag:
aflevering af årsregnskabet 2020, aflevering af
årsregnskabet 2020
Taget til efterretning og godkendt.
8 - Branderup MR, ansøgning 5%midler, reparation
tag
Til efterretning.
Branderup har (mail af 18.03.2021) ansøgt om kr.
36.013,13 fra 5%midlerne til uventet reparation
af tag på shelterhytte. Dette er adm. bevilget (mail af
22.03.2021)
Sager:
Ansøgning - Branderup MR - 5%midler - Shelterhytte
(2021 - 8990)
Ansøgning - Branderup MR - 5%midler - Shelterhytte
(2021 - 8990)
Bilag:
Aktdokument, ansøgning Branderup,
CCF19012021_00001
Taget til efterretning og godkendt.
9 - Sdr. Skast, fornyede tillæg, forpagtningskontrakt
Til efterretning.
Skast MR har (mail af 08.03.2021) indsendt 8
fornyede tillæg samt 1 forpagtningskontrakt. Disse er
gældende til 30.09.2021. Desuden vedlagt anbefaling
fra SEGES.
Tillæggene og forpagtningskontrakten er adm. behandlet med godkendelse 14.03.2021.
Sager:
Forpagtning - Sdr. Skast - 2021 - Genindsendelse
(2021 - 8363)
Forpagtning - Sdr. Skast - 2021 - Genindsendelse
(2021 - 8363)
Bilag:
VS Sdr. Skast, Aktdokument
Taget til efterretning og godkendt. Den
underskrevne forpagtningskontrakt samt tillæggene
fremsendes snarest til Skast MR.
10 - Brede MR, Træfældning
Til efterretning.
Brede MR anmoder (mail af 22.03.2021) om
tilladelse til fældning af 1 udgået træ på Brede
kirkegård.
Sagen er adm. behandlet med godkendelse (mail af
22.03.2021).
Sager:
Ansøgning - Brede MR - Kirkegård - Fældning af træ -
2021 (2021 - 9229)
Ansøgning - Brede MR - Kirkegård - Fældning af træ -
2021 (2021 - 9229)
Bilag:
Aktdokument, Træfældning, 20210322_110637[1],
20210322_110649[1], 20210322_110717[1]
Taget til efterretning og godkendt.
11 - Fra arbejdsgruppen, kirkegårde, Oplæg til
diskussion med PU, februar 2021
Fortsat fra forrige møde.
Med fokus på, hvordan PU ser på
ressourcefordelingen af kirkeskattemidler mellem
drift og anlæg.
Sager:
Arbejdsgruppe - Kirkegårde - Spørgsmål - PU -
Februar 2021 (2021 - 6646)
Bilag:
Oplæg til diskussion med PU
Drøftet. Drøftelsen fortsætter på PUs arbejdsmøde
22. april 2021.

12 - Provstisamråd 2021
Status på mødets afholdelse, samt mødets
dagsorden.

Sager:
Provstisamråd - Tønder provsti - 2021 (2021 - 7033)
Bilag:
Aktdokument

Budgetsamrådet afholdes 2. juni 2021 kl. 19.00 -
21.00. Om nødvendigt virtuelt.
Punktet genoptages på næste PU-møde. .
13 - Eventuelt
Sager:
PU-møde Tønder 14. april 2021, dagsorden m.v.
(2021 - 8495)
Bilag:
Aktdokument
Tønder Provsti deltager som annoncør i reklamefilm
for Tønder Kommune.
14 - Toftlund-Tirslund MR,
Til orientering.
Toftlund-Tirslund har (mail af 23.03.2021) indsendt
ønske om bevilling.
Sager:
Affugtningsanlæg - Toftlund-Tirslund MR - Tirslund
kirke - Finansiering (2020 - 33323)
Bilag:
Dagsordens punkt til provstiudvalgs mødet i april,
datalogger toftlund kirke aug19, Datalogger-Tirslund,
Fugt Tirslund maj udskrift 2020, MUNTERS tilbud
august 2020 A1486-6257, Referat fra
Konsulentrundens besøg i Tirslund kirke 2017,
Tirslund kirke rumklima
PU orienteret. PU afventer indsendelse af sagen
gennem byggesagsmodulet.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519