Direkte til indholdet
Gå til forsiden

11. maj 2021

 

PU-referat 11. maj 2021

Referat
Tønder Provsti – Møder
PU-møde Tønder PU, 11. maj 2021 - d. 11-05-2021 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg
Ikke tilstede: Helene Hansen.
1 - Budgetbidrag PUK 2022
Sager:
Budget - PUK - 2022 (2021 - 9649)
Bilag:
Budgetbidrag PUK 2022
Budgetbidraget er godkendt.
2 - Branderup MR, overførsel overskud regnskab
2020
Branderup MR anmoder (mail af 21.04.2021) om
overførsel af overskud på regnskab 2020 til ekstra
udgift på tidl. bev. låger til Branderup kirkegård
Der er d.d. ikke indkommet yderligere bilag.
Sager:
Anmodning - Overførsel - Overskud til anlæg - Låger
(2021 - 12144)
Bilag:
Nye låger til Branderup kirkegård
Branderup MR henvises til at medtage merbevilling
til kirkegårdslåger på budgetbidraget for 2022.

3 - Toftlund-Tirslund, sagsnr. 2021 - 11506
Toftlund-Tirslund MR har (gennem
byggesagsmodulet 14.04.2021) indsendt byggesag
vedr. affugtningsanlæg i Tirslund kirke.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tirslund - Toftlund-
Tirslund Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2021 -
11506)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

3 - Toftlund-Tirslund, sagsnr. 2021 - 11506
Toftlund-Tirslund MR har (gennem
byggesagsmodulet 14.04.2021) indsendt byggesag
vedr. affugtningsanlæg i Tirslund kirke.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tirslund - Toftlund-
Tirslund Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2021 -
11506)
4 - Bedsted MR, sagsnr. 2021 - 12831
Bedsted MR har (gennem byggesagsmodulet
27.04.2021) indsendt byggesag vedr. udskiftning af
varmesystem m.m. i Bedsted kirke.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Bedsted - Bedsted Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 12831)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening
Punktet udsættes til næste PU-møde. Bedsted MR
vil, inden da, blive kontaktet af PU for opfølgende
samtale om projektet.
5 - Rådgivning, MR, i forhold til den årlige
budgetproces
Til drøftelse.
Sager:
Anlægsønsker - Procedure - PU - 2021 (2021 - 13249)
Bilag:
Rådgivning af MR i forhold til den årlige
budgetproces
Anlægsønsker skrives på budgetbedraget. Disse
behandles, så vidt muligt, én gang om året.
Akutte sager behandles løbende.
Er man i tvivl om, hvor en sag hører hjemme,
opfordres MR til at kontakte provstiet.
6 - HR-samarbejdsaftale ophører
HR-samarbejdet med Aabenraa provsti ophører pr.
01.01.2022.
Sager:
Samarbejdsaftale - HR - Tønder og Aabenraa provsti
- 2020 (2020 - 31004)
Bilag:
HR-samarbejdsaftale nr. 2, underskrevet
Rettelse: HR-samarbejdet ophører pr. 01.02.2022.
Taget til efterretning. Der arbejdes på en ny løsning.
Dette gerne i samarbejde med andre provstier.

7 - Fra Verner Bruhn, Leje af gravsteder m.v.
Forespørgsel fra Verner Bruhn (mail af 23.04.2021),
bl.a. vedr. leje af gravsteder.

Sager:
Henvendelse - Verner Bruhn - Lege gravsteder m.v. -
2021 (2021 - 12571)
Bilag:
Tønder Provsti

Der betales ikke jordleje, men et adm. gebyr for
gravstedsret.
8 - Dagsorden, provstisamråd 2. juni 2021
Sager:
Provstisamråd - Tønder provsti - 2021 (2021 - 7033)
Bilag:
Dagsorden, provstisamråd, foreløbig
Dagsorden gennemgået.
9 - Feriefondspulje i Tønder provsti MR
Drøftelse vedr. adm. af udbetaling til MR.
Sager:
Feriefondspulje - Administration - Udbetaling - 2021
(2021 - 13461)
Bilag:
Vedtægt for Feriefondspulje i Tønder provsti MR
Drøftet. Punktet genoptages på næste PU-møde.
10 - Eventuelt, PU-møde 11. maj 2021
Sager:
PU-møde Tønder PU, 11. maj 2021 (2021 - 11706)
Bilag:
Aktdokument
Næste PU-møde i Agerskov sognehus
11 - PUK foreløbig rammeudmelding budget 2022
Til orientering.
Sager:
Budget - PUK - 2022 (2021 - 9649)
Bilag:
PUK foreløbig rammeudmelding budget 2022
PU orienteret.
12 - Døstrup MR, graverhjælp
Til orientering.
Døstrup MR har (brev af 28.04.2021) indsendt
orientering om øget udgift.
Sager:
Kirkegården - Døstrup MR - 2021 (2021 - 13011)
Bilag:
Til Tønder ProvstiDøstrup 26
PU orienteret.
13 - Skærbæk MR, orientering vedr. samarbejde
Brøns og Skærbæk kirkegårde
Til orientering.
Skærbæk MR har (brev af 23.04.2021) indsendt
orientering vedr. samarbejde mellem Skærbæk og
Brøns kirkegårde.
Sager:
Orientering - Samarbejdsaftale - Brøns og Skærbæk
(2021 - 12574)
Bilag:
Brev til provsti vedr. Brøns
PU orienteret.
14 - Fra Bedsted MR, Udskrift synsprotokol 2021
Bedsted MR har (mail af 27.04.2021)
indsendt synsudskrifter for 2021.
Sager:
Syn - Bedsted MR - 2021 (2021 - 12817)
Bilag:
Syn 2021 - Bedsted kirke og præstegård -
underskrevet udskrift
Synsprotokollerne er godkendt under forudsætning
af budgetmæssig dækning.
15 - Fra Daler MR, Synsprotokol 2020
Daler MR har (mail af 27.04.2021) indsendt kopi af
synsprotokol for 2020.
Sager:
Syn - Daler MR - 2020 (2021 - 12934)
Bilag:
SKM_C30821042713170, SKM_C308210427131
Synsprotokollen er godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning.
16 - Fra Højer MR, Synsprotokol 2020
Højer MR har (mail af 27.04.2021) indsendt kopi af
synsprotokoller for 2020.
Sager:
Syn - Højer MR - 2020 (2021 - 12673)
Bilag:
SKM_C30821042713190, SKM_C30821042713200,
SKM_C30821042713201, SKM_C30821042713210
Synsprotokollerne er godkendt under forudsætning
af budgetmæssig dækning.

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519