Direkte til indholdet
Gå til forsiden

10. februar 2021

 
PU-møde 10. februar 2021, Tønder provsti - d. 10-02-2021 kl. 13:00 til 15:30
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
Mødet optages på video. Denne uploades til provstiets hjemmeside.
Afbud fra Helene Hansen og Hans Lorentzen.
Danny Jensen ikke tilstede ved beslutning af pkt. 2.
Provstisekretæren ikke tilstede under det lukkede pkt. 6.
1 - PUK, årsregnskab 2020
Godkendelse og aflevering.
Sager:
Årsregnskab - PUK - Tønder - 2020 (2021 - 3659)
Bilag:
PUK, årsregnskab 2020
Årsregnskabet for PUK 2020 godkendes.
Afleveret 10-02-2021 13:13
2 - MRbehandling, Brøns og Vodder proto,
årsregnskaber 2019
Brøns-Vodder MR har afleveret MRbehandling (fra
MR-mødet 12.01.2021) af protokollaterne for
årsregnskaberne for Brøns og Vodder 2019.
Sagen er senest beh. på PU-mødet 14.01.2021.
Sager:
Protokollat - Brøns - Årsregnskab 2019 (2020 -
35348)
Bilag:
MR-behandling, Brøns og Vodder proto,
årsregnskaber 2019
Årsregnskabet 2019 for Brøns og Vodder kirkekasser
godkendes under forudsætning af, at Brøns-Vodder
MR nøje følger op på revisors forbehold og
bemærkninger.
3 - Rømø MR, svar egenfinasieringen
parkeringsplads Rømø
Rømø MR har (mail af 15.01.2021) indsendt
uddybende forklaring på delfinansiering af p-plads.
Sagen er tidligere behandlet på PU-mødet 14.01.2020.
Sager:
Byggesag - Rømø MR - P-plads - Renovering - 2021
(2021 - 3431)
Bilag:
egenfinasieringen parkeringsplads Rømø
Finansieringsplanen for p-pladsen ved Rømø kirke
godkendes.
4 - Gaver
Drøftelse.
Sager:
Gavepolitik - 2019 (2019 - 4660)
Gavepolitik - 2019 (2019 - 4660)
Gavepolitik - 2019 (2019 - 4660)
Bilag:
Notat Ribe Stift 230916 - Gaver medarbejdere,
Delreferat fra møde PU-møde 7. februar 2019, gaver
Diskuteret. Gavenotatet af 23.09.2016 fra Ribe Stift
genudsendes til MR.
MR opfordres til, med udgangspunkt i notatet,
at udfærdige en gavepolitik.
5 - Skast MR, Redegørelse vedr.
forpagtningskontrakter
Sdr. Skast MR har (mail af 03.02.2021) indsendt
redegørelse for forpagtningskontrakter.
Sagen er tidligere behandlet på PU-mødet
09.12.2020.
Sager:
Forpagtning - Sønder Skast - 2020 (2020 - 33018)
Forpagtning - Sønder Skast - 2020 (2020 - 33018)
Bilag:
Skast kirke Redegørelse vedr.
forpagtningskontrakter, Redegørelse
forpagtningsprocedure Skast MR, Mail fra SEGES,
Brev vedr. udlejning, Mail med referat fra møde
omkring udlejning af jord, Delreferat fra møde PUmøde
9. december 2020
PU påskønner den indsendte redegørelse fra Sønder
Skast MR.
De indsendte allonger, samt 1 forpagtningskontrakt
kan ikke godkendes.
De indeværende kontrakter betragtes som gældende
indtil 30. september 2021.
Forpagtningerne skal i offentligt udbud, således at
nye kontrakter er på plads til 1. oktober 2021.
6 - Lønforhandling
Lukket punkt
Sager:
Personale - Provstisekretær - Lønforhandling 2020
(2020 - 28038) Bilag:
Punkt til PU-dagsordenen
Diskuteret.
7 - Eventuelt
Sager:
Sag hørende til mødet: PU-møde 10. februar 2021,
Tønder provsti (2021 - 3420)
Bilag:
Aktdokument
PU orienteret om indkomne tilbud fra Visby m.h.t.
indvendig kalkning af Visby kirke. Bliver adm.
behandlet.
Møder på Teams for MR.

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519