Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 6. februar 2020

 
PU-møde 6. februar 2020 - d. 06-02-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg
Afbud fra Wivi Hansen, Erling Bjerrum-Petersen, Anne Marie Nielsen.
Danny Jensen ikke tilstede under behandlingen af pkt. 6.
1 - Fra Emmerlev MR, rengøring orgel Emmerlev
kirke
Emmerlev MR anmoder (mail af 15.01.2020) om
tilladelse til benyttelse af valgt tilbud på 68.102,50
kr.
Sager:
Emmerlev MR - Orgel - Vedligehold - Emmerlev kirke
(2019 - 8689)
Bilag:
Punkt til PU møde fra Emmerlev kirke, PU møde
punkt, Hovedrengøring af orgel i Emmerlev kirke, B.
Christensen orgel rensning tilbud, Tilbud
orgelrensning Viborg2
Benyttelse af tilbuddet til rensning af orglet i
Emmerlev kirke godkendes.

2 - Fra Emmerlev MR, automatisk klokkeringning
Emmerlev kirke, ansøgning
Emmerlev MR anmoder om godkendelse og videre
foranstaltning af valgt tilbud fra Thubalka på kr.
157.600,- (inkl. moms). Emmerlev MR fik bevilget kr.
140.000,- i anlæg til dette. Emmerlev MR ansøger om
tillægsbevilling på kr. 25.000,- til det resterende
beløb, samt evt. uforudsete udgifter.
Sager:
Emmerlev MR - Automatisk klokkeringning -
Emmerlev kirke (2019 - 27060)
Emmerlev MR - Automatisk klokkeringning -
Emmerlev kirke (2019 - 27060)
Bilag:
Kirkeklokketeknik1, Kirkeklokketeknik3, Thubalka,

Udtalelse fra Klokkenist, Elektriker tilbud

Tillægsbevillingen på kr. 25.000,- til automatisk
klokkeringning i Emmerlev kirke godkendes som
5%bevilling.
3 - Negative renter, PUK
PU ønsker en drøftelse vedr. Sydbanks indførelse af
negative renter for PUK.
Sager:
Meddelelse - Sydbank - Negativ rente (2019 - 38702)
Meddelelse - Sydbank - Negativ rente (2019 - 38702)
Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 15. januar 2020,
Sydbank, negative renter
Blev drøftet.
4 - Møde med provstirevisionen
Mødet aftalt til start kl. 14.00.
Sager:
Møde - Provstirevision - Tønder PU - 2020 (2019 -
38276)
Revision - PwC - Ballum MR - Ekstraordinær (2019 -
35195)
Bilag:
Aktdokument, Re Til PwC, Martin Svejgaard, revision
af legatmidler, Ballum MR
PU drøftede den ekstraordinære revision af Ballum
kirkekasse med provstirevisionen.
Herefter drøftede PU især forståelsen af
revisionsprotokollaterne med provstirevisionen.
5 - Højer MR, Forpagtningskontrakter allonge
Højer MR har (mail af 28.01.2020) indsendt allonge
til godkendelse for forpagtningskontrakter
mellem Højer MR og Bent Linnet. Allongen drejer sig
om overførsel af aftalen til ny forpagter (Lunds Agro)
samt ændring i betalingsbetingelser.
Sager:
Forpagtning - Højer MR - Allonge - Lunds Agro - 2020
(2020 - 3542)
Forpagtning - Højer MR - Allonge - Lunds Agro - 2020
(2020 - 3542)
Bilag:
Forpagtningskontrakter allonge
Allongen mellem Højer MR og Lunds Agro
godkendes.
6 - Fra Brøns-Vodder MR, Forpagtningskontrakt
2020
Sager:
Forpagtning - Brøns-Vodder MR - 2020 (2020 - 3680)
Forpagtning - Brøns-Vodder MR - 2020 (2020 - 3680)
Bilag:
Forpagtningskontrakt, Forpagtning underskrift, Re
Forpagtningskontrakt og formand valgbestyrelsen
Forpagtningerne mellem Brøns-Vodder MR og
Rosenlykke Holding ApS godkendes.
7 - Feriepenge
Hvordan ønsker PU finansieringen af de ca. kr.
2.700.000,- i feriepenge, der skal afsættes fra budget
2021, skal foregå?
Sager:
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 13. juni 2019, Fra KM,
vejledning feriepenge 07.19
 
Drøftet.
Genoptages på PU-mødet i marts.
8 - Visionsdagen 16. januar 2020
Opfølgning på PUs visionsdag.
Sager:
PU - Visionsdag (2019 - 35623)
Bilag:
Referat af visionsdag for Tønder PU torsdag 16.
januar 2020
 
Der bliver nedsat to arbejdsgrupper. Den ene m.h.t.
samarbejde kirkegårdene i mellem. Den anden
m.h.p. perspektiver og muligheder for turister.

9 - Fra Højer MR, Synsudskrifter 2019
Højer MR har 14.01.2020 indsendt synsprotokoller
for syn 2019 for Højer kirke, kirkegård
og præstegård.
Sager:
Syn - Højer MR - 2019 (2020 - 990)
Syn - Højer MR - 2019 (2020 - 990)
Bilag:

Synsudskrift Højer præstegård 2019, Synsudskrift for
Højer kirke, kirkegård 2019

Synsprotokollerne er godkendte under forudsætning
af budgetmæssig dækning.
10 - Fra Daler MR, Synsudskrifter 2019
Daler MR har 14.01.2020 indsendt synsprotokoller
for syn 2019 for Daler kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Daler MR - 2019 (2020 - 985)
Bilag:
Synsudskrift for Daler kirke, kirkegård 2019
Synsprotokollerne er godkendte under
forudsætning af budgetmæssig dækning.
11 - Eventuelt
Sager:
PU-møde 6. februar 2020, Tønder (2020 - 2580)
Bilag:
Aktdokument
PUs orienteret om ansøgning fra Nørre Løgum MR
vedr. regnskabsmæssig oprydning på Nørre Løgum
kirkegård.
Brøns-Vodder MR's skift af regnskabsfører blev
drøftet.
12 - Notat om puljer under provstudvalgskassen
Orienteringspunkt.
Modtaget 24.01.2020. Bemærk også bemærkning
vedr. habilitet.
Sager:
Provstirevision - 2020 - generel sag (2020 - 579)
PU orienteret.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519