Provstiudvalget/ dagsordener/ referater

 

Provst Christina Rygaard Kristiansen
Kipkærvej 4, Rørkær, 6270 Tønder

E-mail: crkr@km.dk

tlf. 2441 1704

Haakon Friedrichsen, Formand

Vesterhåbvej 1, Rørkær, 6270 Tønder
e-mail: hak.friedrichsen(at)bbsyd.dk
tlf. 7472 2681   mobil 2332 4218

Erling Bjerrum-Petersen, næstformand, repræsentant for præster
Kirkevej 3, Abild, 6270 Tønder
e-mail: ebp(at)km.dk
Tlf.: 7472 2850

Wivi Hansen
Skast 2, 6261 Bredebro
e-mail: hansenwivi(at)gmail.com
tlf. 7471 6181   mobil 6154 2233

Niels Juul Lauridsen
Elmevej 13, 6520 Toftlund
e-mail: njl(at)mail-online.dk
tlf. 7483 2150   mobil 2461 9713

Bjarne Friis Pedersen
Uldgade 24, 6270 Tønder
e-mail: bjarnefriispedersen(at)gmail.com
mobil: 6048 5111

Hans Lorentzen
Åbakken 16, 6534 Agerskov
e-mail: hlaabakken(at)gmail.com
mobil: 4017 3722 

Anne Marie Nielsen
Østerende 7, Ballum, 6261 Bredebro
e-mail: amb(at)bbsyd.dk 
mobil: 2215 0528 

Danny Kjeld Jensen
Gånsagervej 12, Vodder, 6780 Skærbæk
e-mail: dj1@toender.dk
mobil: 2384 6828

Renate Osterholz
Klostergade 14, 6240 Løgumkloster
e-mail: renateogpeter(at)yahoo.dk
mobil: 2176 5703

Forretningsorden for provstiudvalget 2017-2021

 

Provstiudvalgsmøder

Provstiudvalgsmøder i 2019:

5. december 2019, kl. 13.00 - 15.30

Provstiudvalgsmøder i 2020

Onsdag 15. januar 2020, kl. 13.00 - 15.30

Torsdag 6. februar 2020, kl. 13.00 - 15.30

Onsdag 4. marts 2020, kl. 13.00 - 15.30

Onsdag 1. april 2020, kl. 13.00 - 15.30 (aflyst, Covid-19)

Onsdag 6. maj 2020, kl. 13.00 - 15.30 (aflyst, Covid-19)

Onsdag 20. maj 2020, kl. 13.00 - 16.00 (Nyt, ej off.).

Torsdag 11. juni, kl. 13.00 - 15.30

Tirsdag 18. august, kl. 10.00 - 16.00 Budgetseminar

Torsdag 20. august, kl. 13.00 - 15.30

Tirsdag 15. september, kl. 13.00 - 15.30

Onsdag 7. oktober, kl. 13.00 - 15.30

Onsdag 4. november, kl. 13.00 - 15.30

Onsdag 9. december, kl. 13.00 - 15.30

Møderne afholdes på provstens kontor, Nørregade 31, st. tv., Tønder.

Sager til provstiudvalgsmøderne, skal være på provstikontoret senest 14 dage før mødets afholdelse.

 

Andre datoer i 2020:

Provstisamråd 21. april 2020, kl. 18.00 - 21.00

Budgetsamråd 9. september 2020 kl. 18.00 - 21.00

Budget off. fremlæggelse 10. september 2020 kl. 10.00 på provstikontoret.

 

 

 

 
Tønder provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 74 78 24 23, Email: toender.provsti(a)km.dk