Nyhedsarkiv

 

Nyhedsliste

Kristi himmelfart

Jesus tager sine apostle med udenfor byen. Han løfter sine hænder, velsigner dem og idet han gør det, bliver han løftet op til himlen.


5. søndag efter påske

Det evige liv er at kende Gud og ham, Gud har udsendt, Jesus Kristus.

Jesus siger disse ord i sin afskedstale til sine disciple. Evigt liv er at kende Gud, dvs. evigt liv er at se sit liv i lyset af Gud og...


Læs biskoppens prædiken til 4. søndag efter påske


Efter den gode nyhed om genåbning af Folkekirken, er her en hilsen fra biskoppen med info om genåbning af kirkerne den 18. maj.


Biskoppens prædiken til St. Bededag


3. søndag efter påske

Læsningerne her mellem påske og pinse er fra Johannesevangeliet. De er udsnit af de kapitler, som vi kalder for Jesu afskedstaler til sine disciple.

Det er ord, som giver Jesus lejlighed til at uddybe for...


2. søndag efter påske

Evangeliet i dag hos evangelisten Johannes fortæller om en konflikt mellem Jesus og hans jødiske landsfæller. Overhør konflikten, dvs. gå bag om modsætningerne, og se frugterne, hav øre for pointerne med...


Kirkerne må ikke være det sidste sted, der bliver åbnet, for kirken har en opgave for befolkningen i denne tid", lyder det fra biskop Elof Westergaard.


Prædiken til 1. s. e. påske

Det kan være trættende, når et menneske hele tiden vil bekræftes i, at vedkommende er god nok.   Man kan ligefrem blive helt ked af den andens stadige behov for og trang til anerkendelse. Jeg...


2. Påskedag

Hold mig ikke tilbage siger Jesus til Maria Magdalena, da hun påskemorgen har genkendt ham som opstanden. Eller som de lyder fra den latinske oversættelse af den oprindelige græske tekst: Rør mig ikke – Noli me...


 
Tønder provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 74 78 24 23, Email: toender.provsti(a)km.dk