Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyhedsarkiv

 

Nyhedsliste

Stillingsopslag

Sygehuspræst Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Sydvestjysk Sygehus er den samlede betegnelse for sygehusene i Esbjerg, Grindsted og Brørup og omfatter i alt ca. 363 sengepladser og 3.000 ansatte.

Stillingen som sygehuspræst ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i Ribe Stift er ledig til besættelse.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr.11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse Kmrib(at)km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

 


Sydvestjysk Sygehus er den samlede betegnelse for sygehusene i Esbjerg, Grindsted og Brørup og omfatter i alt ca. 363 sengepladser og 3.000 ansatte. I Grindsted og Brørup betjenes patienterne på sygehuset af de lokale sognepræster. Arbejdsstedet for sygehuspræsten er således Esbjerg Sygehus.

Arbejdet som sygehuspræst kræver stor selvstændighed, udadvendthed, fleksibilitet og samarbejdsvilje samt evnen til i de nødvendige situationer at kunne påtage sig autoritet. Erfaring med præstearbejde og undervisning vil være en fordel.

Opgaverne er først og fremmest samtaler med såvel patienter som personale, undervisning af personale på Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg, Grindsted og Brørup), afholdelse af gudstjenester, varetagelse af kirkelige handlinger primært nøddåb og nødvielser. Sygehuspræsten er facilitator af drøftelserne i sygehusets Klinisk Etisk Komite.

Sygehuspræsten skal være en del af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Der er ikke bopælspligt for stillingen, men stillingens karakter kræver, at man kan være på sygehuset inden for en time ved akut tilkald.

Sygehuspræsten indgår i et kollegialt fællesskab med præsterne ved psykiatrisk afdeling og Hospice samt med præsterne i Skads Provsti. Ferie og friweekends aftales med præsterne på Hospice og psykiatrisk afd.

Det anbefales, at man for nærmere oplysninger kontakter provst Kræn Christensen 5154 7558 samt sygeplejefaglige direktør Charlotte Mose Hansen 2967 7287. Se også hjemmesiden for Sydvestjysk Sygehus: https://sydvestjysksygehus.dk

 

 
Tønder provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk